Łukasz, kiedy będziesz?

Łukasz, kiedy będziesz? Monika się już niecierpliwi!